1

Edukacja muzyczna

Dodatkowe zajęcia z zakresu gry na instrumentach, nauki tańca oraz nauki śpiewu, obcowanie z muzyką z repertuaru dziecięcego oraz z muzyką klasyczną.
2

Edukacja plastyczna

Dodatkowe zajęcia manualne stwarzające okazję do pozna-
wania różnorodnych technik plastycznych oraz eksperymen-
towania różnym materiałem.
3

Edukacja teatralna

Dodatkowe zajęcia mające na celu rozbudzanie zainteresowań teatralnych i doskonalenie umiejętności posługiwania się mową, mimiką i gestem.

Witamy w Krainie Fantazji!

ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ PODRÓŻY

PO KRAINIE WIEDZY, ZABAWY I FANTAZJI,

W KTÓREJ WYOBRAŹNIA I RADOŚĆ

TWORZĄ CAŁY DZIECIĘCY ŚWIAT

POZWÓLMY DZIECKU BYĆ DZIECKIEM"